SpaceCenter.hu – Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.spacecenter.hu weboldalon feltüntetett szervizszolgáltatás feltételeit. Kérjük, hogy a teljes tájékozotatottság érdekében, olvasd el feltételeinket!
Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban kérdésed lenne, úgy kérünk vedd fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

1 – Szerződő partnerek

Az Ügyfél szerződéses partnere:

Cégadatok
Cégnév: SPACECUBE Telekommunikáció Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: SPACECUBE Telekommunikáció Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Kálvin tér 4
Cégjegyzékszám: 01-09-172755
Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24337449-2-41

SpaceCenter ügyfélszolgálat adatai
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36(70) 591 9191
Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:
Hétfő – Vasárnap: 10:00 – 21:00

Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon ügyfélszolgálatunk és szervizünk nem érhető el. Munkaszüneti napok: 2020. január 1., 2020. március 15., 2020. április 10, 2020. április 13., 2020. május 1., 2020. június 1., 2020. augusztus 20., 2020. augusztus 21., 2020. augusztus 29., 2020. október 23., 2020. november 1., 2020. december 12., 2020. december 24., 2020. december 25., 2020. december 26., 2021. január 1.

A SpaceCenter ügyfélszolgálat e-mail elérhetősége: info (kukac) spacecenter.hu
Szervizünk címe:
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A
Árkád üzletház -1 szint (H&M üzlet mellett)

2 – A Spececenter.hu weboldalon folytatott tevékenység

A www.spacecenter.hu oldalon elérhető tartalom a szervizszolgáltatás áraival, részleteivel kapcsolatos információk közlésére szolgál. Továbbá a szervizszolgáltatáshoz rendelhető Smart Drive szervizfutár-szolgálatás megrendelésére biztosít felületet.

3 – Smart Drive szervizfutár-szolgálatás

SPACECUBE Telekommunikáció Kft által szolgáltatott Smart Drive szervizfutár-szolgálat Budapest területén belül elérhető szolgáltatás, amelyet a SPACECUBE Telekommunikáció Kft saját maga üzemeltet és szolgáltat ügyfelei részére.
A Smart Drive szervizfutár-szolgálat segítségével az Ügyfél futárt rendelhet lakhelyére, így a szervizelni kívánt készüléket átadhatja a SPACE CENTER szervizének. Átadást követően futárszolgálatunk beszállítja a javítandó készüléket szervizünkbe, ahol a megrendelt szolgáltatásnak megfelelően folytatjuk a készülék bevizsgálást, szervizelését. Majd a javított készüléket futárszolgálatunk kiszállítja az Ügyfél lakhelyére, ahol a SPACECUBE Telekommunikáció Kft visszaszolgáltatja azt az Ügyfélnek.

4 – Smart Drive szervizfutár-szolgáltatás feltételei

4.1. A Smart Drive futárszolgálat kizárólag a www.spacecenter.hu weboldalon történő online megrendeléssel érhető el. A megrendelés leadásának pontos webcíme: https://spacecenter.hu/smart-drive-szervizfutar-megrendelo/
Amennyiben más felületen vagy kommunikációs csatornán találkozik a szolgáltatásunk megrendelésével kapcsolatos lehetőséggel/felülettel, kérem azonnal jelezze munkatársainknak az elérhetőségeink valamelyikén.

4.2. A Smart Drive futárszolgálatot csak az ÁSZF feltételeit és abban foglalt adatvédelmi kinyilatkoztatást elfogadó személy használhatja. A megrendelő űrlap elektronikus aláírásával és a megrendelés elküldésével az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja ezen feltételeket.

4.3. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a SPACECUBE Telekommunikáció Kft Smart Drive szolgáltatását. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A SPACECUBE Telekommunikáció Kft-nek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online megrendelések során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Ügyfelet terheli.

4.4. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja elfogadni az ÁSZF-et, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Megrendelés folyamatát.

4.5. Smart Drive futárszolgálat megrendelésének folyamata:

Megrendelő oldal meglátogatása https://spacecenter.hu/smart-drive-szervizfutar-megrendelo/ Személyes, ügyféladatok megadása
Fizetéssel kapcsolatos opciók megadása
Felvétel címének megadása
Szervizelni kívánt készülék adatainak megadása Hibajelenség leírása
Adatmentéssel kapcsolatos opciók megadása
ÁSZF és adatkezelés elfogadása elektronikus aláírással Megrendelés elküldése

4.6. Smart Drive futárszolgálat megrendelésének feldolgozása

A megrendelés elküldésével a rendszer automatikusan visszaigazoló e-mailt küld ki és folyamatos értesítéseket küld a folyamatokról, mint a készülék felvétele, beszállítása, feldolgozása és a szállítással kapcsolatos állapotok.

4.7. Készülék átadása a futárnak

A futár a korábbi egyeztetések alapján száll ki a megadott lakcímre. Minden esetben irányzottan, a megrendeléssel kapcsolatban felkészülten érkezik ki. SPACE CENTER szerviz arculatának megfelelő egyenruhában, céges logóval ellátott gépjárművel érkezik.
Minden esetben bizonylatot állít ki a készülék átadásról, amely megőrzendő egészen a készülék visszaszolgáltatásáig. Ennek hiányában nem adja át a futár készüléket.

4.8. Készülék visszaszállítása és fizetés

A javított készüléket a futár a következő napon szállítja ki. Biztonsági okokból a készüléket csak akkor adja át, ha az átvevő Ügyfél rendelkezik azon bizonylattal, amelyet a futár a készülék átvételekor állított ki.
A javítással kapcsolatos díjak megfizetésére három fizetési opció érhető el:

Készpénzes fizetés
Bankkártyás fizetés
Azonnali banki átutalás
A futárnál lehetőség van bankkártyás fizetésre is.
Minden esetben a készülék visszaszolgáltatásához két feltételnek is teljesülnie kell: Fizetett szervizköltségek

Átvételi bizonylat megléte

4.9. Smart Drive futárszolgálat díjszabása

A Smart Drive futárszolgálat minden SPACE CENTER ügyfélnek ingyenes. Nincsenek rejtett költségei. Az ügyfél kizárólag a szervizeléssel kapcsolatos költségeket fizeti meg, ahogy azt normál esetben is történne szervizünkben való leadáskor.

4.10. Adatkezelés

A SPACECUBE Telekommunikáció Kft magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. (továbbiakban Infotv.) felhatalmazása alapján a Smart Drive szervizfutár-szolgáltatás megrendelőinek személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban is meghatározott megőrzési idejéig tartja nyilván és kezeli.

Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat az érintettek ill. Törvényes képviselői hozzájárulásával, illetve az Infotv. alapján kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

A felhasznált adatokat harmadik félnek nem adja át és kizárólag a szolgáltatás szükségszerű és problémamentes biztosítására használja fel.

5 – Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok és előzetes tájékoztatás.

A spacecenter.hu weboldal URL hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.spacecenter.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

5.1. Hibás/téves árfeltüntetés
Amennyiben az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a spacecenter.hu weboldalon, akkor az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: – nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; – esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; – egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.2. Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft./spacecenter.hu weboldalt semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/ vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

5.3. Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft./spacecenter.hu weboldal minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, az SPACECUBE Telekommunikáció Kft./spacecenter.hu weboldal a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

5.4. A spacecenter.hu weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az SPACECUBE Telekommunikáció Kft./spacecenter.hu weboldal nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

5.5. Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft./spacecenter.hu weboldal nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a spacecenter.hu honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a SPACECUBE Telekommunikáció Kft./ spacecenter.hu weboldal nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

6 – Jótállás

6.1. A spacecenter.hu weboldal termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 248. §-a és a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely értelmében a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Jótállás jogát képezi a fogyasztó által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatás, amely szolgáltatásnak az általános forgalmi adót (áfa) és anyagköltséget is magába foglaló díja 20.000 (húszezer) forintot meghaladja. 

6.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a Kormányrendelet szerint a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Jótállás időtartama az üzembehelyezéstől számított 6 hónap. 

6.3. SPACECUBE Kft önkéntes vállalása a jótállási időtartamra vonatkozóan
A Kormányrendeletben meghatározott 6 hónapos kötelező jótállási időn túl a SPACECUBE Kft a jótállási időszakot önkéntes vállalással 12 hónapra terjeszti, így ezen Általános szerződési feltétel alapján a fogyasztó, a javított készülék üzembe helyezésétől számított 12 hónapon belül érvényesítheti jótállási igényét. 

6.4. Jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényeíthetők, amelyet a Szolgáltató a javító-karbantartó szolgáltatás teljesítésekor a készülékkel kell átadjon. 

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

6.5. A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 • a vállalkozás nevét és címét;
 • az elvégzett szolgáltatás megnevezését, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat;
 • a szolgáltatás díját;
 • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; továbbá
 • a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját

6.6. A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 • a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 • az elvégzett szolgáltatás megnevezését, díját,
 • a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasítása esetén annak indokát, továbbá
 • az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Ha a jótállási igény rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

6.7. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (4) bekezdése értelmében. 

6.8. A SPACECUBE Telekommunikáció Kft. által felhasznált, sorozatszámmal ellátott garancia matrica (jótállási jegy) megsértése, vagy eltávolítása garancia vesztéssel jár.

7 – Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

7.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban a spacecenter.hu weboldalon lévő kapcsolati adatokon keresztül intézhet.

8 – Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

8.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

8.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https:// webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

8.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
Elérhetőségei: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 8.3. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

9 – Záró rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

9.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a spacecenter.hu weboldal cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.

9.3. A spacecenter..hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. fenntart magának minden jogot a spacecenter.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a spacecenter.hu weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF megismerés céljából történő letöltése.

9.4. ÁSZF egyoldalú módosítása

Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Az SPACECUBE Telekommunikáció Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a spacecenter.hu weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.